Norwegian Youth Center

Norges Råeste ungdomssenter

Norwegian Youth Center er en ideell organisasjon med hovedsete i Drammen, som dedikerer seg til tidlig intervensjon og forebyggende arbeid blant barn og ungdom.

Vi er et team av forandringsskapere som tror at hver hjelpende hånd kan oppdra et barn og skape en bedre fremtid for dem.

Vårt mål er et inkluderende ungdomssenter, hvor ungdom kan finne støtte og veiledning for å skaffe jobb, rådgivning, karriereveiledning, samt meningsfulle aktiviteter som kampsport, fotball, styrketrening og mer.

I tillegg til helseaspektet arbeider vi også aktivt med karriereutvikling og integrering. Vi tror på betydningen av å ruste ungdommer med de nødvendige ferdighetene og ressursene for å lykkes i samfunnet. Våre programmer inkluderer karriereveiledning, opplæringsmuligheter og støtte for å lette en smidig overgang til voksenlivet.

01.

— Vårt oppgrag

Vår organisasjon er forpliktet til å tilby omfattende støtte og veiledning for å fremme trivsel og positiv utvikling. Vi erkjenner at både fysiske og psykiske helseaspekter er tett knyttet til ungdommens generelle velvære. Derfor legger vi vekt på å tilby et bredt spekter av initiativer og programmer som adresserer disse områdene på en helhetlig måte

02.

- Vårt mål

Vårt primære mål er å forbedre både den fysiske og psykiske helsen blant denne demografiske gruppen. Vi tror på betydningen av å skape inkluderende aktiviteter og etablering av trygge møteplasser for barn og unge.

03.

— Vår visjon

Norwegian Youth Center ser for seg et samfunn der barn og ungdom trives og blomstrer, uavhengig av bakgrunn eller utfordringer de måtte stå overfor. Vi streber etter å være ledende innen helsefremmende og forebyggende tiltak, og vi ønsker å være en katalysator for positiv endring i samfunnet. Vår visjon er å være en pålitelig ressurs som former en sunn, inkluderende, og støttende oppvekst for alle barn og unge i Drammen og utover.

Gjennom samarbeid med lokale myndigheter, skoler og andre samfunnsaktører, streber vi etter å skape en varig og positiv innvirkning på barn og ungdommers liv. Norwegian Youth Center er forpliktet til å være en pålitelig ressurs i samfunnet, og vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med lidenskap og engasjement for å fremme en sunn og inkluderende oppvekst.

Et tett samarbeid med oss vil bidra til å styrke et målrettet tilbud til barn og unge i lokalsamfunnet, gjøre tilbudene bedre kjent og bidra til at den utsatte målgruppen blir bedre inkludert. Vi ønsker en bedre fremtid for dagens ungdom, vi brenner for at ungdommen havner på riktig spor, oppnår suksess i livet, samt at de bruker tiden sin fornuftig til å oppnå gode og positive resultater på veien.

 

Nøkkelord vi setter høyt er: forebygging, utdanning, karriere, trening, relasjoner og hjelp.

Teamet bak NYc

Johnathan Doe

Founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.
Johnathan Doe

Founder/CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.
Johnathan Doe

Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.
Johnathan Doe

Finance Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.

Partnere